Kéo mem nhóm Zalo nhanh chóng

Hiện nay, trong bối cảnh kinh doanh ngày càng phát triển, một xu hướng quan trọng là xây dựng cộng đồng và tạo ra một hệ thống phễu khách hàng tiềm năng. Do đó, các nhóm trên các nền tảng như Facebook, Zalo, Telegram… đang trở nên ngày càng phổ biến, là nơi mà doanh…