Kế hoạch quảng bá sản phẩm mới hiệu quả nhanh chóng

Kế hoạch quảng bá sản phẩm mới hiệu quả nhanh chóng

Một sản phẩm mới chưa được nhiều người biết đến rất cần marketing để giới thiệu đến khách hàng, phủ rộng trên thị trường. Các bước lập kế hoạch quảng bá sản phẩm mới hiệu quả và kế hoạch chi tiết được Ninja giới thiệu trong bài viết dưới đây giúp doanh nghiệp bán đực…