không tạo được trang facebook

Cách khắc phục lỗi tại sao không tạo được trang facebook

Nhiều newbie bắt đầu gia nhập thị trường kinh doanh online lựa chọn trang facebook làm nền tảng đầu tiên để trưng bày sản phẩm của mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng họ gặp lỗi không thể tạo fanpage. Vậy tại sao không tạo được trang facebook? Hãy cùng phần mềm Ninja tìm hiểu nguyên nhân…