kích thước ảnh fanpage facebook

Kích thước ảnh fanpage facebook chuẩn: ảnh đại diện, ảnh bìa, bài post

Để đăng tải bài viết thu hút người xem, bên cạnh xây dựng nội dung content hấp dẫn, hình ảnh đẹp, kích thước ảnh fanpage Facebook cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Tại sao bạn cần chọn kích thước ảnh chuẩn khi đăng bài Facebook? Kích thước ảnh Fanpage chuẩn nhất là bao…