Cách quản lý group facebook, lọc thành viên, xóa bài tự động bằng Ninja Group

Với cách quản lý group facebook hiệu quả, thì doanh thu mang lại cho bạn là hàng trăm, thậm chí hàng chục triệu đồng. Một Group chất là một group có lượng thành viên lớn, tương tác cao. Và để có group chất lượng thì việc lọc thành viên, xóa bài, seeding là vô cùng…