huy-loi-moi-ket-ban-ninja-add-friend

Hủy lời mời kết bạn hàng loạt bằng tính năng Cancel Request của tool auto kết bạn

Cancel Request là tính năng vô cùng ưu việt của tool auto kết bạn Ninja Add Friend. Với tính năng này, bạn hoàn toàn có thể hủy đi những lời mời kết bạn cũ trước đó mà chưa được đồng ý. Facebook cho phép mỗi tài khoản gửi tối đa 500 lời mời kết bạn…