Gửi tin nhắn facebook hàng loạt

Cách gửi tin nhắn facebook cho nhiều người theo danh sách bạn bè tự động

Người kinh doanh thường quảng cáo sản phẩm bằng cách đăng bài viết, video hoặc gửi tin nhắn, email cho khách hàng. Tuy nhiên, sẽ thật mất thời gian nếu bạn gửi tin nhắn thủ công tới từng người khách. Vậy có cách gửi tin nhắn facebook cho nhiều người tự động hay không? Cùng…